Input gastheertraining
De grootste meerwaarde wordt gezien in het vermeerderen van specifieke kennis over het Landschapspark. Denk aan het ontstaan van het landschap en van de dorpen waarbij ook diverse mensen aangaven dat de rol van de agrarische invulling belangrijk is. Gasten vinden het immers ook leuk om te weten wat er groeit op de akkers en welke producten daar uiteindelijk uit voortkomen. Bij het landschap moeten we de Westerschelde natuurlijk niet vergeten.

Na de specifieke kennis wordt beleving aangegeven als tweede belangrijke aspect. Hoe zorg je dat mensen die optimale beleving krijgen en welke anekdotes en verhalen kan je hiervoor inzetten. Het samen opzetten van arrangementen komt daarbij op de derde plaats. Dit onderdeel is een logische volgende stap in de samenwerking maar dit kan ook buiten de gastheertraining om als een onderdeel van een bijeenkomst in de toekomst opgepakt worden.

Veel mensen bieden hun kennis en/of hun ruimte aan voor de gastheertraining.

Input vlaggen/banieren
Vrijwel alle partijen geven aan dat als er een vlag of banier beschikbaar zou zijn van Landschapspark Borsele dat ze deze zouden inzetten. Er zijn ongeveer evenveel mensen die voorkeur hebben voor een banier als voor een vlag. Voor een vlag gaat de voorkeur uit naar een grafische bedrukking, voor een banier wordt een foto ook leuk gevonden.

Input toekomst Stichting Landschapspark Borsele
Wanneer de stichting in de toekomst met een lidmaatschap wil gaan werken dan worden de volgende punten genoemd als geschikte en wenselijke tegenprestatie/functie richting de leden.

Zeer vaak genoemd:

 • Bijeenkomsten of excursies organiseren met actuele, leerzame onderwerpen, waarbij ook leden onderling kennis kunnen uitwisselen (eventueel in de vorm van speciale ledendagen)
 • In stand houden Toeristische Gids (met speciale advertentietarieven voor leden)
 • In stand houden website www.landschapsparkborsele.nl (met speciale of extra aandacht cq vermelding van leden)
 • Platform bieden waar partijen elkaar kunnen vinden en die partijen verbindt
 • Ondersteuning bij promotie
 • Coördineren en begeleiden van initiatieven
 • Advies

Vaak genoemd:
Zorgen voor meer zichtbaarheid buiten de gemeente (onder andere door verspreiding promotiemateriaal, coördineren van een centrale promotie, werken aan naamsbekendheid)

Diverse keren genoemd:

 • Zorgen voor meer zichtbaarheid binnen de gemeente van het landschapspark (bijvoorbeeld via de beoogde entrees maar ook met vlaggen, banieren)
 • Het bestuur van de stichting laten adviseren door een klankbordgroep
 • Ondersteunen bij opzetten van arrangementen

Er werd ook aandacht gevraagd om de lidmaatschapsbijdrage te koppelen aan de bedrijfsgrootte.

Diverse suggesties die individueel naar voren zijn gebracht zullen ook meegewogen worden in de toekomstvisie van de stichting.

 • Zorgdragen voor continuïteit van initiatieven
 • Helpen met het vinden van vrijwilligers
 • Opzetten van een Instagram account voor het landschapspark
 • Stichting moet niet alleen afhankelijk zijn van lidmaatschapsbijdragen ook de gemeente dient financieel betrokken te blijven
 • Meer van toeristenbijdrage naar Landschapspark Borsele en minder naar VVV

Voor het bereiken van meer mensen, het verkrijgen van meer naamsbekendheid en grotere betrokkenheid worden de volgende suggesties gedaan:

 1. Persoonlijk benaderen door bestaande leden en bestuur. (Bijvoorbeeld persoonlijk uitnodigen om mee te gaan naar een volgende bijeenkomst, flyers persoonlijk uitdelen)
 2. Facebook inzetten
 3. Meer zichtbaarheid bijvoorbeeld via vlaggen
 4. Het belang van het doel en het werk van de stichting (nog) beter verwoorden
 5. Successen delen (ook via de media)
 6. Grote bedrijven (Borsele West) of overkoepelende instanties (ZLTO) vragen om mee te helpen en aan te sluiten