Inspiratie over gastheerschap

De brede najaarsbijeenkomst draaide vooral om gastheerschap. Onze Belgische gasten gaven ons inzicht in hoe deze zaken in Landschapspark Bulskampveld georganiseerd zijn.

Hun training zorgde naast inhoudelijke kennis ook voor versterking van de onderlinge samenwerking. Ook bleek het gastheerschap een prima promotietool. Een aandachtspunt blijft wel het regelmatig bij elkaar komen. Als de ondernemers elkaar te weinig spreken is dit slecht voor de voeding van het netwerk en de continuïteit.

 

Wouter Verkerk deed een boekje open over de basis van goed gastheerschap: gastvriendelijkheid. Twee-derde van de waardingspunten van een gast kunnen gescoord worden met de ontvangst en het afscheid. Het gaat tegenwoordig niet meer om wat maar om wie en hoe. Wouter vertelde dit in een flitsend verhaal met veel interactie met de zaal. Dus ook daar was de conclusie dat goed gastheerschap essentieel is voor ons landschapspark. Alle aanwezige ondernemers (en eigenlijk ook alle andere aanwezigen) waren overtuigd van de meerwaarde van de inzet van gastheren. Voor de beoogde training die we in gang willen zetten was een hoge deelnamebereidheid.

Samen digitaal optrekken

Het is belangrijk om online naar elkaar te verwijzen. Dit vergroot o.a. de vindbaarheid via Google.  Wij zouden het fijn vinden dat u gasten ook naar onze website verwijst. Klik hier voor de toolkit daar vindt u een mooi vormgegeven linkje dat u op uw website kunt plaatsen om te verwijzen naar Landschapspark Borsele. Ook heeft Landschapspark Borsele een Facebookpagina. Op dit moment zijn we hard op zoek naar mensen die willen helpen om content aan te leveren voor de Facebookpagina. Ons idee is om een soort netwerkje van ambassadeurs op te zetten die vanuit diverse kernen in het landschapspark signaleren welke nieuwtjes er zijn. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.