De website www.landschapsparkborsele.nl is sinds half mei online en is al meer dan 1.700 keer geraadpleegd.
De bezoekers zijn gemiddeld 2 minuten op de website en bekijken in die tijd gemiddeld iets meer dan 2,5 pagina. Dat ziet er niet verkeerd uit. Natuurlijk willen we nog veel meer bezoekers maar daar kunnen we nu pas volop aan werken, nu de content staat als een huis.
De website www.landschapsparkborsele.nl heeft al flink vorm gekregen. Sinds de start is de informatie voor alle rubrieken verder aangevuld. Wilt u uw bedrijf nog aanmelden voor deze mooie gratis publiciteit mail dan naar mjasperse@borsele.nl. Wat de evenementen betreft is ons doel: één aanmeldpunt en overal zichtbaarheid. De evenementen dragen de website en zijn dan ook prominent aanwezig. Nu vullen we deze rubriek voornamelijk zelf. Op termijn willen we bereiken dat ‘iedereen’ het aanmeldformulier gebruikt.
We zijn momenteel volop bezig om de koppeling met de VVV-website en de eigen gemeentewebsite te maken en liefst te automatiseren.

Activiteiten
Landschapspark Borsele

Schrijf je in om maandelijks op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten die worden georganiseerd in Landschapspark Borsele

We sturen je geen spam!