Tijdens de goed bezochte winterbijeenkomst op maandag 28 januari jl. hebben we laten zien wat er daadwerkelijk verwezenlijkt is uit het actieplan 2015-2019 en wat er voor de komende maanden nog op de rol staat. Daarnaast hebben we onze ideeën voor de nieuwe actiepunten voor de komende vier jaar getoetst en aanvullende input gevraagd via het programma Mentimeter.

Diana Korteweg Maris van Kenniscentrum Kusttoerisme liet in haar presentatie de brede context zien waar we mee te maken hebben. Zij gaf inzicht in de ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied voor Nederland als totaal en voor Zeeland en Borsele in het bijzonder. Zowel haar presentatie als de uitslag van de reacties op de toekomstplannen kunt u hier downloaden.