De strategische samenwerking tussen de Bevelandse gemeentes is het afgelopen jaar geïntensiveerd. Deze samenwerking heeft als doel de brede welvaart op de Bevelanden stimuleren. Toerisme draagt hieraan bij en is daarom een aparte actielijn. De ambitie van actielijn ‘Beleving op de Bevelanden’ is: Op naar een innovatief land tussen de Scheldes met veel, onderscheidende en toekomstbestendige beleving voor jong en oud!!  Binnen de actielijn staan 3 speerpunten centraal:

  1. Verbreding toeristisch product De Bevelanden o.a. door crossovers met Food en gezondheid/duurzaamheid.
  2. Kwalitatieve toekomstbestendige vakantieverblijven onder andere door cross-overs met slim grondgebruik.
  3. Versterken koppeling tussen verblijfs- en dagrecreatie.

Op dit moment gebeurt er veel binnen de actielijn Beleving op de Bevelanden. Gerard van Keken is bezig met een strategische marketingvisie op food en beleving in de regio. Hierbij gaat hij verder in op de doelstelling welke foodbelevingsmogelijkheden in de Bevelanden kunnen bijdragen aan de positionering en profilering van de Bevelanden en op welke wijze kunnen deze gerealiseerd worden? Daarnaast is Erfgoed Zeeland bezig met een verdiepingsslag op de Zeeuwse verhaallijnen voor de Bevelanden. Input voor de Bevelandse verhaallijnen is begin juli opgehaald en hiermee gaat Erfgoed Zeeland aan de slag. Studenten van de Hogeschool Zeeland verkennen Toekomstbestendigheid in de gastvrijheidssector door succesvolle branchevreemde samenwerkingen te onderzoeken. En tot slot verkennen we de mogelijkheden om te komen tot een regioportal.