Streekfonds Landschapspark Borsele

Met het streekfonds kunnen we nieuwe producten, activiteiten en evenementen die aanvullend zijn op het huidige aanbod ondersteunen. Dergelijke initiatieven van inwoners(groepen) of organisaties vergroten de aantrekkelijkheid van het Landschapspark Borsele nog meer en geven een extra impuls aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze mooie gemeente.

Een aanvraag doen

Met het streekfonds willen we ook nadrukkelijk een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de vorm van een prachtige en vitale leef- en woonomgeving voor nieuwe werknemers/inwoners.

Waarom een streekfonds

Sinds 1 oktober 2019 is de Stichting Landschapspark Borsele zelfstandig verantwoordelijk voor de promotie van Borsele. We zetten in op het marketingconcept ‘landschapspark’. Immers het fraaie, bijzondere en afwisselende landschap is de kernwaarde van ons gebied. Door promotie en informatieverstrekking willen we de aantrekkelijkheid van de gemeente Borsele verder vergroten zodat er meer bezoekers komen, inwoners (ook nieuwe) hier graag willen wonen en het voor bedrijven aantrekkelijk is om hier te ondernemen. Daarmee proberen we een impuls te geven aan het in stand houden en verder verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van onze mooie gemeente.

Met het streekfonds willen we dit nog een stap verder brengen en vooral samen met alle Borselse ondernemers een stevig fundament creëren voor onze regiopromotie. We zijn ervan overtuigd dat meerdere doelen van de stichting en het streekfonds parallel lopen met de doelstellingen van Borselse ondernemers.

Ons ideaalbeeld is dat iedereen zijn/haar steentje wil bijdragen in betrokkenheid en participatie. We streven ernaar dat straks elke inwoner van Borsele er trots op is om in Landschapspark Borsele te wonen. Zo zou het ook fantastisch zijn wanneer alle bedrijven, de gemeente en (vrijwilligers)organisaties zich sterk maken voor de aantrekkelijkheid van het Landschapspark Borsele. Samen geven we invulling aan het landschapspark en daarmee aan een vitaal en toekomstbestendig Borsele. Daar krijgt iedereen energie van!

Dag van het Landschapspark

Een eerste uitwerking van het streekfonds is de Dag van het Landschapspark. Jaarlijks organiseren we een groot evenement onder de paraplu van de stichting: de Dag van het Landschapspark. Een dag waarop we in het landschapspark tal van activiteiten aanbieden, waar jong en oud van kunnen genieten… Kijk voor meer informatie op www.dagvanhetlandschapspark.nl

Wat hebben we al bereikt?

(In samenwerking met gemeente Borsele, de stichting en de recreatiesector)

 • Ontwikkeling van het logo en de slogan ‘Geeft je energie’
 • Uitwerking van het marketingconcept Landschapspark Borsele
 • Ontwerp van banieren en vlaggen
 • Opzet van www.landschapsparkborsele.nl een digitaal samenwerkingsplatform en website met veel info voor de toerist en inwoner waaronder een evenementenkalender
 • Productie van professionele filmpjes
 • Aandacht via sociale media
 • Opbouw van een netwerk van ondernemers en organisaties via bijeenkomsten, excursies, opleiding van ambassadeurs
 • Jaarlijkse uitgave van de geliefde Toeristische Gids
 • Mogelijkheid om je te abonneren op de evenementenkalender waarbij deze iedere maand in je mailbox komt
 • Ontwikkeling van de beleef-fiets-route Historisch Landschap Borsele
 • Het maken van verhalen met leuke informatie over personen en weetjes uit Landschapspark Borsele
 • Het in beeld brengen van startlocaties voor fiets- en wandeltochten
 • Ontwikkeling van een entree voor Landschapspark Borsele

Klik op de logo's voor meer informatie en mooie quotes van onze sponsors

Meedoen

Tijdens gesprekken met een aantal grote partijen hebben we vastgesteld dat de betrokkenheid bij onze doelstelling erg groot is evenals de bereidheid om mee te doen. Dit betreft zowel meedenken over een goede invulling als een financiële ondersteuning voor de komende 4-jarige periode.

Het begin is gemaakt en daar zijn we blij mee. Maar de opzet is pas echt geslaagd wanneer ook jij mee doet. Dat hopen we dan ook van harte. We zetten bij voorkeur in op samenwerking voor de 4-jarige periode. Maar we willen nadrukkelijk naar voren brengen dat allerlei maatwerk mogelijk is. Dit geldt zowel voor de mate van betrokkenheid en participatie als ook voor de tegenprestaties van de stichting voor jouw bedrijf. Om je een beeld te geven hebben we gepoogd een aantal (standaard) sponsorpakketten neer te zetten (klik hier voor overzicht).

De sponsoren krijgen de gelegenheid om nauw betrokken te blijven bij de koers van het streekfonds en het samen optrekken in Landschapspark Borsele.  Uiteraard kan elke sponsor voor maatwerk altijd terecht bij de coördinatoren en het bestuur.

Aanmelden als sponsor voor het streekfonds kan via het deelname formulier.

Meer weten?

Uiteraard zijn we graag bereid om een en ander verder toe te lichten en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ervaring leert dat zo’n gesprek maximaal één uur in beslag neemt.
Wanneer je daar gebruik van wil maken, dan vragen we je om contact op te nemen met bestuurslid Ad Schenk, aschenk@zeelandnet.nl of adschenk@landschapsparkborsele.nl of per telefoon op 06 24 72 28 06.

ANBI Status

Achtergrond en organisatie Stichting Landschapspark Borsele

Stichting Landschapspark Borsele heeft de ANBI-status en heeft een klein bestuur van vier mensen dat met voldoende daadkracht en slagkracht functioneert. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de fysieke kant van de inrichting van het landschap. De stichting is verantwoordelijk voor de marketing, het verbinden, de samenwerking, het platform en het streekfonds. Naast de bestuursleden zijn Sandra Dekker en Marina Smits als coördinatoren actief in de uitvoering. Verder zijn er momenteel twee adviesleden: Robbert Northolt namens de verblijfsrecreatie en Stef Traas namens de dagrecreatie.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status betekent dat giften aan de stichting voor de donateur aftrekbaar zijn voor de belasting.

 

Bij een ANBI-status hoort een publicatieplicht. Dit houdt in dat de Stichting Landschapspark Borsele op haar website de volgende gegevens moet publiceren:

 • de naam;
 • de contactgegegevens;
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling;
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan;
 • de functies en namen van de bestuurders;
 • het beloningsbeleid;
 • een financiële verantwoording;
 • een verslag van de uitgevoerde activiteiten.

Klik hier om het volledige bestand met alle informatie te bekijken.

Koffie + Lekkers

Landschapspark Borsele is een heerlijk verblijfsgebied. Of je dat nu wandelend, op de fiets of per auto beleefd, op een gegeven moment krijg je zin in een bakje koffie met misschien wel iets lekkers er bij. Gelukkig zijn er in de omgeving volop mogelijkheden even bij te tanken.

lpb_balk_onderin010
SONY DSC
lpb_balk_onderin016
lpb_balk_onderin018
lpb_balk_onderin019
lpb_balk_onderin020
lpb_balk_onderin021
lpb_balk_onderin022
lpb_balk_onderin023
lpb_balk_onderin024
lpb_balk_onderin025
SONY DSC
lpb_balk_onderin028
lpb_balk_onderin029
lpb_balk_onderin030
lpb_balk_onderin031
lpb_balk_onderin032
lpb_balk_onderin033
lpb_balk_onderin035
lpb_balk_onderin036
lpb_balk_onderin038
SONY DSC
SONY DSC
lpb_balk_onderin041
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
lpb_balk_onderin043
lpb_balk_onderin044
lpb_balk_onderin045
lpb_balk_onderin047
SONY DSC
lpb_balk_onderin051
SONY DSC
lpb_balk_onderin053
SONY DSC
lpb_balk_onderin055
SONY DSC
SONY DSC
lpb_balk_onderin059
lpb_balk_onderin060
lpb_balk_onderin061
lpb_balk_onderin063
lpb_balk_onderin064
lpb_balk_onderin065
SONY DSC
lpb_balk_onderin067
SONY DSC
SONY DSC
lpb_balk_onderin071
SONY DSC
lpb_balk_onderin073
lpb_balk_onderin074
lpb_balk_onderin075
lpb_balk_onderin077
previous arrow
next arrow