“Ken jij het verhaal achter de Zeeuwse bergen?”

Ze bestaan al sinds de Middeleeuwen

Landschapspark Borsele kent ongeveer zeven bergen. Dit zijn vliedbergen. Bescherming tegen overstroming was niet de hoofdreden voor het opwerpen van deze heuvels. Het waren vooral ophogingen voor het plaatsen van een verdedigingstoren, een zogenaamd mottekasteel. Hierdoor kon men vanuit ‘de hoogte’ de vijand bestoken. Een vliedbergencomplex kan je nog zien in het buurtschap ‘Baarsdorp’, gelegen naast de A58. Ook in Borssele is nog een fraaie vliedberg te bewonderen. De meeste vliedbergen dateren uit de 12e en 13e eeuw.
Soms is er rond de voet van deze vliedbergen nog een stukje van een ringvormige verdieping zichtbaar. Dit is het restant van wat ooit een gracht moet zijn geweest.
De kasteelvorm van het mottekasteel ontstond rond het jaar 1000 in Noordwest-Europa en was in de elfde en twaalfde eeuw waarschijnlijk het meest gangbare kasteeltype. In heel Zeeland zijn er maar liefst 38 vliedbergen. Dit grote aantal komt mogelijk doordat lokale edelen en machthebbers graag hun onafhankelijkheid en status wilden laten zien door het bezit van een eigen ‘burcht’. Zien en gezien worden. De meeste kastelen in Zeeland bestonden uit een omgrachte heuvel met daarop een houten verdedigingstoren. Enkele hadden ook een voorhof met verblijven en schuren voor de kasteelheer en personeel in vredestijd.
Alle resterende vliedbergen in Zeeland zijn beschermd. Een groot deel (16) is in eigendom en/of beheer bij Het Zeeuwse Landschap. Door hun kwetsbaarheid zijn deze vliedberg-terreinen niet permanent vrij toegankelijk, maar in bijna alle gevallen zijn de vliedbergen vanaf de weg goed te zien.
Ontdek ze zelf tijdens je bezoek aan Landschapspark Borsele en ga terug in de tijd!