Zeeland is uitgeroepen tot 5-sterren fietsprovincie.

Ook als Borsele hebben we natuurlijk de ambitie om meer te doen met fietstoerisme. De provincie stelt vouchers ter beschikking om extra fietsvoorzieningen te creëren. We hebben bekeken hoe we daarop aan kunnen haken.
Eén van de faciliteiten die via de voucherregeling kan worden aangeschaft is een fietsopstappunt. Samen met diverse partijen hebben we gekeken naar de mogelijk wenselijke locaties voor deze
fietsopstappunten. Inmiddels zijn we erover uit dat de uitgewerkte versie van de provincie geen meerwaarde heeft als gekozen wordt voor plaatsing bij een ondernemer. Daar biedt ons eigen concept – gastheren die als startpunt fungeren – veel meer kansen. Echter we zoeken verder naar een andere inzet van de fietsopstappunten mogelijk gekoppeld aan de belangrijkste toegangswegen tot ons landschapspark.
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe mountainbikeroute. Diverse ondernemers zijn nauw betrokken bij dit proces. Aangezien ook een mountainbike-parcours onderdeel uitmaakt van het project, zijn de kosten aanzienlijk. Er wordt dus nog gezocht naar invulling van het totale kostenplaatje. We richten ons op voorjaar 2018 voor de realisatie.