“Wel twintig verschillende kleuren en geuren “

Langs kilometers weelderige bloemdijken

Prikkel je zintuigen op de bloemdijken in Landschapspark Borsele! Op de bloemdijken, veelal in beheer bij Natuurmonumenten, groeien bijna twintig bedreigde plantensoorten. Zoals de wollige distel, de ruige anjer en wilde marjolein. In het voorjaar zie je vanaf de dijken ook de roze en witte bloesem in de boomgaarden en vanaf mei de witte pracht van de meidoorn en het fluitenkruid. De bloemenrijkdom trekt vlinders aan zoals het oranje zandoogje en het icarusblauwtje. Ook bijen, zweefvliegen, kevers en sprinkhanen zijn ’s zomers talrijk. De insecten zijn een lekkernij voor de steenuil en de torenvalk. Terwijl je fietst of wandelt op deze dijken, geniet jij van de heerlijke kleuren en geuren. Zo is het cirkeltje rond.
Over rond gesproken…de bloemdijken slingeren zich sierlijk door een landschap van akkers en kreken. Hier beleef je het oude landschap van Nederland, zoals je dat bijna nergens meer ziet. De bloemdijken zijn dijken rond polders en voormalige getijdenkreken. Ze getuigen van de eeuwenlange strijd tegen het water. Door opeenvolgende periodes van landwinning en overstromingen vormde zich een stelsel van binnendijken. Tussen de dijken herinneren de weeltjes (kolkgaten) aan oude doorbraken.
Laat je verrassen door een explosie van kleur en geur!